Schoolplan, schoolgids en jaarverslag

We willen graag dat ouders goed geïnformeerd zijn over de werkwijze en de plannen van de school. Wij maken dat duidelijk in een drietal documenten die ook aan het bestuur van de school en aan de inspectie van het onderwijs gezonden worden.

Schoolplan 2015-2019

Het eerste document is het Schoolplan. Hierin staat voor de periode van 4 jaar in beschreven welke ontwikkelingen er gaande zijn en hoe we daar mee omgaan en op inspringen. Indien u daarin geïnteresseerd bent kunt u dit document hieronder vinden door op de link te klikken.
» Download het Schoolplan 2015-2019
 
Schoolgids 2016-2019
Download de schoolgids