Overblijven

Onze school biedt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag de mogelijkheid om tussen 12.00 uur en 13.15 uur over te blijven.

Er is een enthousiast team van overblijfmoeders dat er voor zorgt dat de kinderen hun boterhammetje lekker op kunnen eten. De overblijfouders zorgen ook voor drinken en een stukje fruit. Een aantal moeders heeft speciaal voor het overblijven een cursus gevolgd. Samen spelen de kinderen binnen of buiten. Voor spelmaterialen wordt gezorgd.

Regels:

  • Een eigen lunchpakketje, drinken meenemen.
  • Fruit eten mag, snoepen niet!
  • Wij houden ons aan de Gouden Regels van de school.
  • Bij vervelende omstandigheden kunnen de ouders terugvallen op de leerkrachten.

Inschrijven voor overblijven:

In principe zijn er twee groepen die overblijven.
  1. De kinderen die op vaste dagen overblijven en die zijn ingeschreven door hun ouder(s).
  2. Kinderen die incidenteel overblijven. Als uw kind af en toe overblijft, dan kunt u de naam van uw kind op de lijst schrijven. De lijst hangt beneden in de hal bij de trapopgang. Het overblijfgeld dan graag meegeven in een envelop met daarop  de datum en de naam van uw kind
Als uw kind in de onderbouw zit, dan is het raadzaam om even aan de juf door te geven dat uw kind overblijft.

Voor vragen en inschrijving kunt u terecht bij Brenda Koopmans (coordinator) emailadres: b.koopmans1981@gmail.com 

Kosten:
  • Incidenteel overblijven kost € 2,50
  • We werken met rittenkaarten. Een 10-rittenkaart kost €22,50. Een 20-rittenkaart kost €45,00.
  • Bij ziekte wordt het bedrag niet in rekening gebracht (wel even naar school bellen voor afmelden).
  • Bij niet betalen, kan uw kind helaas niet meer overblijven.