Ons onderwijs

Geluk is mogen zijn wie je bent!
Geluk is mogen zijn wie je bent!
Ons onderwijs wordt steeds meer kindgericht.
Dit betekent een verschuiving van onderwijs waarin de leerstof het uitgangspunt is naar onderwijs waarin het kind (zijn niveau, zijn leerstijl, zijn tempo) het uitgangspunt is. Het kind wordt dus steeds meer alleen 'vergeleken met zichzelf'. Dit maakt dat de gesprekken met de kinderen steeds meer gaan over wat al lukt en wat zij nog gaan leren. Deze manier van werken geeft een andere, positievere mindset. 
Wij bewegen stapsgewijs van het leerstofjaarklassensysteem (2019) naar kindgericht onderwijs  De focus komt daarbij steeds meer te liggen op de persoonlijke groei. 
 
Vanuit het steeds meer kindgerichte onderwijs op De Tweemaster werken we toe naar het IKC waarin het onderwijs daarnaast steeds meer wereldgericht wordt; het bestaan van de leerling in en met de wereld staat centraal.
 
De zin en de richting van ons onderwijs worden bepaald door drie domeinen: 
kwalificatie, ofwel het je eigen maken van kennis en vaardigheden (specifiek of breed); 
socialisatie, ofwel je voorbereiden op een leven als lid van een gemeenschap en kennismaken met tradities en praktijken (bijv. sociaal-politiek, cultureel, professioneel); 
subjectivering, ofwel vorming van de persoon (bijv. autonomie, verantwoordelijkheid).

Gekoppelde bestanden

Overige Nieuwsberichten

Bekijk oude berichten in het Nieuwsarchief »