Kernwaarden

Lef:

Wij accepteren dat we allemaal fouten maken en kijken wat we hiervan leren.

Open:

Onze school is een plek voor ontmoetingen en dialoog. er is ruimte voor meerdere levensbeschouwelijke opvattingen en actief burgerschap.

Samen:

Met elkaar, ouders en leerkrachten, werken aan een school waar het kind creatief leert omgaan met zijn of haar eigen mogelijkheden en de wereld om zich heen.

Divers:

De Tweemaster is divers in zijn organisatievormen. Bijvoorbeeld, het werken binnen de groep, in kleine groepjes,zelfstandig werken en het masterwerk.

Veilig:

Onderwijs op maat. Er uit halen wat erin zit, binnen bepaalde grenzen, in een veilige en uitdagende omgeving.

Dynamisch:

De ontwikkeling van kinderen en leerkrachten is volop in beweging. Dit alles kan alleen plaatsvinden in een veilig schoolklimaat.