Groepen

Bij iedere groep vind je korte stukjes over wat er in de klas gebeurt.  

Groepsindeling

Groep 1 / 2  / 3  ma t/m vr Caren Boon 
Jeanine Willems
Marjan de Jong
Annemieke Roberts
En niet te vergeten: Nanna en Avelien!
Groep 4 ma t/m do 
vr 
Jiska Posma
Elly de Wit
Groep 5 / 6 
 
ma en wo t/m vr
di
Frank Bosma
Marjolein Beenen
Groep 6 / 7
 
ma t/m vr Karin Dekker 
Groep 8 ma t/m wo
do en vr
Manon Boukens
Yvonne v/d Meulen