De Tweemaster en het toekomstige IKC

Gemaakt op: 04 april 2019 om 13:00 door Jolanthe Bigini
Ons onderwijs wordt steeds meer kindgericht.
Dit betekent een verschuiving van onderwijs waarin de leerstof het uitgangspunt is naar onderwijs waarin het kind (zijn niveau, zijn leerstijl, zijn tempo) het uitgangspunt is. Het kind wordt dus steeds meer alleen 'vergeleken met zichzelf'. Dit maakt dat de gesprekken met de kinderen steeds meer gaan over wat al lukt en wat zij nog gaan leren. Deze manier van werken geeft een andere, positievere mindset. 
Gemaakt op: 03 april 2019 om 14:08
Vanwege de bouw van ons IKC is peuterspeelgroep Pierewiet   tijdelijk verhuisd naar Spaans Leger 31, Enkhuizen.
(Dit is hetzelfde adres als waar basisschool Het Mozaiek, locatie Spaans Leger, zich bevindt)